zaterdag 14 november | 16.30 – 17.00
THE STADIUM

Siebe hannosset – intermittent living coach en readiness to perform expert – kpni belgium

What doesn't kill you makes you stronger

Vroeger waren de belangrijkste doodsoorzaken: hongersnood, uitdroging, langdurige koude en hitte, infecties,… De laatste 150 jaar is dit veranderd. Wanneer het koud is, zetten we de verwarming een graadje hoger. Wanneer we honger hebben, nemen we iets uit de koelkast. Dit leven in de comfortzone heeft echter ook een keerzijde, het maakt ons meer fragiel, met tal van chronische ziektebeelden tot gevolg. Om opnieuw gezond en veerkrachtig te worden, zullen we het lichaam opnieuw moeten prikkelen. Dit via Intermittent Living, het re-integreren van acute, onschadelijke, maar evolutionair bekende stressoren zoals zoals intensieve beweging, kortdurende extreme koude, therapeutische hypercapnia (CO2 therapie) en hypoxia (lage O2 therapie), sauna, intermittent fasting en intermittent drinking.

In deze lezing, gegeven door Siebe Hannosset van kPNI Belgium, krijg je de basisbeginselen mee van Intermittent Living en word je hormetisch geprikkeld.

Programma Vitality Days Siebe Hannosset