“Pulso-Preventielab is toegankelijk voor iedereen”

Datum

Sportbegeleidingscentrum Pulso-Preventielab uit het West-Vlaamse Zwevegem biedt zowel beginners, recreanten en competitiesporters een brede waaier diensten aan. In dat ruime aanbod staan vijf kernactiviteiten centraal.


© Foto: Geert De Rycke

“In de eerste plaats voeren we heel wat conditietesten uit op het vlak van lopen, zwemmen en fietsen. Daarbij heeft de sporter de keuze tussen een lactaattest en een Inscyd test. Coaching vormt een tweede pijler. Hierbij begeleiden we zowel competitieve sporters als recreatieve of beginnende sporters die een bepaald doel voorop willen stellen. Ook veel individuele leden van sportverenigingen waar we door de jaren heen een nauwe band mee opbouwden, doen op ons een beroep voor specifiek(e) advies/coaching.”

“Verder zetten we sterk in op bikefitting, waarbij op zoek gaan naar de ideale fietspositie op een elektrische fiets, stads-, race-, triatlon-, tijdritfiets of MTB. Daarnaast focussen we ons ook op de corporate markt, waarbij we de medewerkers van bedrijven aanzetten tot (het beginnen met) sporten of hen helpen bij het verleggen van hun grenzen. Tot slot is er sinds kort ook onze Pulso Academy: op regelmatige basis organiseren we sessies rond een bepaald thema, die zowel voor niet-sporters, recreanten als competitiesporters een interessante insteek hebben”, schetst Arne Houtekier van Pulso-Preventielab.

Nadruk dienstverlening

Pulso-Preventielab zet sterk in op service. “Een mooi voorbeeld hiervan is onze bikefitting, waar we voor iedereen ruim voldoende tijd uittrekken – meestal anderhalf tot twee uur – om te luisteren, alles op te meten en de fiets zeer gedetailleerd af te stellen. Hierdoor garanderen voor elke fietser – geoefend of niet – de ideale positionering tijdens elke fietstocht. Hetzelfde geldt voor onze conditietesten. We nemen die niet alleen af bij de start van een trainingsblok, maar kunnen ook een opvolgtest voorzien vlak voor de uitdaging in kwestie”, onderstreept Arne Houtekier.

Drempelverlagend

Op Vitality Days wil Pulso-Preventielab zijn toegankelijkheid in de kijker plaatsen. “We ervaren dat veel mensen zich een gezondere levensstijl willen aanmeten en in die optiek ook met sporten willen beginnen. Vaak hebben ze bepaalde vragen, maar is er toch enige terughoudendheid om bij een sportbegeleidingscentrum aan te kloppen. We merken dat ook bij de bikefitting: vaak kloppen mensen pas bij ons aan wanneer ze bepaalde hinder ondervinden, terwijl het essentieel is om bij de aanschaf van een (nieuwe) fiets de ideale zitpositie te bepalen om eventuele problemen voor te zijn.”

“Met onze deelname aan het event willen we aantonen dat die drempel er helemaal niet hoeft te zijn. Bovendien willen we het belang van een goede begeleiding onderstrepen. Heel wat (beginnende) sporters nemen te veel hooi op hun vork, met alle gevolgen van dien. Bij Pulso-Preventielab opteren we voor een rustige en doordachte opbouw. Dankzij onze verschillende diensten kunnen we iedereen perfect begeleiden om het gewenste doel te bereiken”, besluit Arne Houtekier.

Meer
artikels